بوراکس دکا

بوراکس دکاهیدرات (یا سدیم تترا بورات) با فرمول شیمیایی Na2B4O7.10H2O  فرمی از سدیم بورات طبیعی است که متشکل از بوریک اکسید (B2O3)، سدیم اکسید و آب ، نمک قلیایی ،سفید و بلوری با بافر و خاصیت گدازنده است. نام بوراکس borax مشتق از واژه ی عربی گلیستن (براق) […]

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian