تری سدیم فسفات

فرمول شیمیایی تری سدیم فسفات Na3PO4 می باشد. این ماده ترکیبی از سدیم و فسفر، جاذب رطوبت و واکنش پذیر با رطوبت است. در زمان رطوبت، فولاد و برنج ممکن است توسط این ماده خورده شوند.  شکل ظاهری تری سدیم فسفات به صورت پودر سفيد یا […]

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian