سدیم تری پلی فسفات

سدیم تری پلی فسفات پودر سفيدي است كه به نام‌هاي تري‌فسفات سديم، پنتا سديم تري‌فسفات و STPP هم شناخته مي‌شود. فرمول سدیم تری پلی فسفات Na5P3O10 و با ساختمان خطی پلی فسفریک اسید می باشد. این ماده نمک پلی فسفات پنج آنیون است. میزان سمی بودن سدیم تری پلی فسفات بسیار ناچیز است و در دمای عادی ۵/۱۴ گرم در لیتر حلالیت دارد.

تری پلی فسفات سدیم یک پلیمر معدنی چند وجهی است که کاربرد بسیار وسیعی در صنایع شیمیایی دارد. این پلیمر سنتزی ماده اولیه بسیار مهم برای صنایع پاک کننده به حساب می آید. امروزه تمام پودرهای سنتتیک حاوی ۳۰ تا ۵۰ درصد STPP می باشد که اجزای اصلی و اساسی آنها می باشد.

STPP با تشکیل کمپلکس محلول یونهای Ca و Mg آبهای سخت را نرم میکند، همچنین رفتار قلیایی سدیم تری پلی فسفات باعث افزایش تمیز کردن پودر های شوینده می شود.

سدیم تری پلی فسفات (STPP) به شدت قلیا است و pH  محلول را افزایش می دهد.  میزان سمیت STPP بسیار ناچیز بوده. سدیم تری پلی فسفات در دمای محیط پایدار است اما در دمای بالای  100 درجه سانتی گراد به پیرو فسفات و فسفات تجزیه می شود. این ماده نمک پلی فسفات پنج آنیون است سدیم تری پلی فسفات در صنایع متفاوتی از جمله صنایع شوینده، کاشی سازی، غذایی، صنعت، آب و تصفیه آن و نساجی و … استفاده می شود.

از لحاظ آلوتروپی این ماده به سه صورت یافت می شود که عبارتند از :
1.فاز یک ، ترمودینامیکی که در دمای بالا به دست می آید.
2.فاز دو، فاز سینتیکی ، که در دمای پایین تولید میشود و در حرارتهای بالا ناپایدار است.
3.فاز سه، بلوری همراه با شش مولکول آب می باشد که از افزودن دو فاز ذکر شده به آب به دست می آید. این ترکیب در دمای محیط پایدار و در ۱۰۰ درجه سانتیگراد به پیرو فسفات و فسفات تبدیل می شود.

این محصول در دو طبقه بندی 1 – گرید خوراکی و 2 – گرید صنعتی قرار می گیرد:
گرید خوراکی : صنایع آبمیوه، صنایع کنسر سازی ، صنایع لبنی و فرآورده های سویا و …
گرید صنعتی : صنایع پاک کننده ها و شوینده ها، صنایع کاشی و سرامیک ، صنایع معدن و ..

 

برگه ایمنی سدیم تری پلی فسفات