متانول

 

متانول از  ساده‌ترین نوع الکلهاست. متانول از فعالیت بی‌هوازی گونه‌های زیادی از باکتریها تولید می‌شود و در نتیجه مقدار اندکی از بخار متانول وارد جو می‌شود و پس از چندین روز به‌ وسیله اکسیژن و با کمک نور خورشید اکسید شده به آب و دی اکسید کربن تبدیل می‌گردد. البته در فرایند سوختن متانول هم از نظر مواد بدست آمده چنین اتفاقی رخ می‌دهد ولی بسیار سریعتر. در ضمن شعله سوختن متانول بی‌رنگ است و باید مراقب باشیم تا با شعله آن دچار سوختگی نشویم.

در گذشته متانول از هیدروژن‌دار کردن کاتالیزوری مونوکسیدکربن به‌دست می‌آمد. مخلوط هیدروژن و مونوکسیدکربن با نسبت ضروری، از واکنش آب با متان، آلکان‌های دیگر یا زغال سنگ در دمای بالا به‌دست می‌آمد.

در شیوه مدرن تولید متانول، از کاتالیزورهایی استفاده می‌شود که در فشارهای پایین عمل می‌کنند و کارایی موثرتری دارند. امروزه گاز سنتز مورد نظر برای تولید متانول مانند گذشته از زغال بدست نمی‌آید، بلکه از واکنش متان موجود در گازهای طبیعی تحت فشار ملایم ۱۰-۲۰ اتمسفر و دمای ۸۵۰ درجه سانتی‌گراد با بخار آب و در مجاورت کاتالیزور نیکل تولید می‌شود. CO و H۲ تولید شده، تحت تاثیر کاتالیزوری که مخلوطی از مس و اکسید روی و آلومینیوم است، واکنش داده و متانول ایجاد می‌کنند. این کاتالیزور اولین بار در سال ۱۹۶۶ توسط ICI استفاده شد. این واکنش در فشار ۵۰-۱۰۰ اتمسفر و دمای ۲۵۰ درجه سانتی‌گراد صورت می‌گیرد.

روش دیگر تولید متانول، واکنش دی‌اکسیدکربن با هیدروژن اضافی است که تولید متانول و آب می‌کند.

متانول ازتخریب چوب(باکتری های بی هوازی) ساخته شده است و به طور عمده از منوکسید کربن و هیدروژن تولید می شود.
از متانول به عنوان سنتز مواد آلی ، بعنوان سوخت ، حلال و ضدیخ استفاده میشود.
متانول یک ماده سمی است که نوشیدن 10 میلی لیتر از آن باعث کور شدن میشود و مصرف 100 میلی لیتر از آن باعث مرگ می شود.
متانول دارای بوی متمایز شبیه به اتانول (نوشیدن الکل) است، اما کمی شیرین تر از آن است.

عمده ترین مصارفی که از متانول در صنعت می شود در صنعت پلاستیک است همچنین از آن برای ساخت متانال و از این رو انواع پلاستیک ها، بر اساس واکنش بین فنل، اوره (کاربامید) و ملامین است، استفاده می شود.
از متانول میتوان به عنوان سوخت استفاده کرد. متانول در هوا می سوزد و دی اکسید کربن و آب میدهد طبق معادله زیر:

2CH3OH + 3O2 → 2CO2 + 4H2O

کاربرد متانول

1.متانول به عنوان یک سوخت مناسب برای ماشین های حرفه ای و مسابقه ای استفاده می شود، زیرا قابلیت اشتعال زایی آن کم است و می تواند با آب ترکیب شود.( موتورهایی با سیستم احتراق داخلی استفاده می‌شود)
2.متانول نیز برای تهیه مواد شیمیایی دیگر مانند فرمالدئید استفاده می شود و به عنوان یک مایع قطبی در دمای اتاق بعنوان ضدیخ برای اتانول استفاده میشود. (از متانول برای تقلیب اتانول نیز استفاده می‌شود)
3.مصرف متانول در صنعت
4.انواع چسب‌های صنعتی
5.استفاده از متانول در انواع حلال‌ها و ضدیخ
6.تولید انواع پلاستیک، تخته سه لایی، رنگ و مواد منفجره
7.در تولید انواع ظروف و تجهیزات آشپزخانه، دوربین‌های عکاسی
8.تهیه M.T.B.E جهت ارتقا درجه آرام سوزی بنزین و جایگزین TEL

 

ایمنی متانول