متا سیلیکات سدیم

نوعی سیلیکات قلیایی حل‌شدنی است که فرم بی آب آن شامل زنجیری پلیمری آنیونی است. بصورت تتراهدرال است. علاوه بر فرم بی آب هیدرات هایی با فرمول  (Na2SiO3·nH2O  (n=5,6,8,9 است. این یکی از تعدادی ترکیبات مرتبط است که شامل اورتو سیلیکات سدیم (Na4SiO4)، سدیم پیرو سیلیکات […]

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian