پلی الکترولیت آنیونی(پلی اکریل آمید آنیونی APAM)

پلی آکریل آمید (polyacrylamide) که بصورت مخفف به آن PAM نیز گفته می شود از یک پلیمر با طول زنجیره بلند و آکریل آمید تشکیل شده است که می تواند دارای بار منفی، مثبت و یا خنثی باشد. پلی آکریل آمیدها قابلیت انحلال در آب […]

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian