وبلاگ – تصویر کوچک

سولفات آلومینیوم

سولفات آلومینیوم یک ماده شیمیایی جامد سفید رنگ می باشد که دارای فرمول شیمیایی Al2(SO4)3 است. این ماده کاربردهای بسیار زیادی از جمله درصنایع و برای تصفیه آب و پساب و به عنوان منعقد کننده ، در باغبانی و مراقبت از محصولات گیاهی و در صنایع تولید کاغذ را دارا می باشد.

(بیشتر…)

فهرست